Coaching werkt zo !

Als ICF (Internationale coaching Federation) gecertificeerde business coach vertrekt Liesbeth van uit de volgende principes: de behaalde resultaten van de coaching worden bepaald door:

  1. de bedoelingen van de cliënt, zijn keuzes en acties

  2. ondersteuning en de begeleiding van het coaching

Je coaching traject is altijd op maat gemaakt, rekening houdend met jouw specifieke, werk gerelateerde thema’s.Tijdens je individuele coaching en verdieping van specifieke vaardigheden is het vertrekpunt altijd een concrete situatie in het uitoefenen van je functie.

Vanuit gelijkwaardigheid onderzoeken we samen wat je wilt bereiken en waarom. Zodra we je globale doel gefine-tuned hebben, definieer je ook een doel per sessie. Ik begeleid je coaching proces aan de hand van aandachtig luisteren wat er gezegd én niet gezegd wordt. Ik houd je een spiegel voor en stel triggerende vragen zodat je tot nieuwe inzichten komt. Hierdoor kan je bewustere professionele keuzes maken, definiëren we SMART acties - ook tussentijdse -en is het aan jou om deze waar te maken.

Per thema begeleid ik je in het volgende stappen:

  1. fine-tuning thema

  2. bepaling van doel

  3. analyse inzichten & handvaten/tips

  4. SMART actieplan opstellen

  5. terugkoppeling implementatie actieplan tijdens volgende coaching sessie

De combinatie van de pure ‘as such’ business coachen en haar unieke methode NeuroSwitch geeft je coaching traject nog een extra boost.

Lees meer over NeuroSwitch.

In haar coaching leeft Liesbeth de ethische code van ICF (Internationale Coaching Federation) na.